به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

ریاضی عمومی / حد بینهایتفرض كنيد تابع f بصورت زير تعريف شده باشد

img


 نمودار اين تابع در شكل زير رسم شده است .

img


براي اينكه نشان دهيم وقتي img  با مقادير بزرگتر از 2 به 2 نزديك مي شود ، img  به طور بيكران افزايش مي يابد پس می نویسیم

img


حال img  را از سمت چپ به 2 ميل ميدهيم و بررسي ميكنيم كه وقتي img  با مقادير کمتر از 2 به 2 نزديك و نزدیکتر مي شود ، img  به طور بيكران افزايش مي يابد پس

img


بنابراين وقتي img  از سمت راست يا از سمت چپ به 2 نزديك ميشود img  بطور بيكران افزايش مييابد و لذا مينويسيم :

img


تعريف 1

فرض كنيد تابع img  به ازاي هر عدد واقع دريك بازه باز چون img  كه  شامل عددي مانند img  است بجز احتمالا در خود عدد img  تعريف شده باشد .   وقتي img  به سمت img  ميل كند ، img  به طور بيكران افزايش مي يابد و مينويسيم :

(1) img


هرگاه براي هر img  ، يك img  وجود داشته باشد كه وقتي ، img راه ديگر بيان تعريف فوق به شرح زير است
وقتي img  به سمت عددي چون img  ميل ميكند img  به طور بيكران افزايش مي يابد ،   هرگاه به ازاي تمام img  هائي كه به اندازه كافي نزديك به img  باشند و مساوي با img  نباشند   ، بتوانيم img  را به اندازه دلخواه بزرگ كنيم ( يعني انرا از هر عدد مثبت بزرگتر سازيم ) .
توجه : دوباره تاكيد ميكنيم, img یک عدد حقيقي نيست . بنابراين وقتي مينويسيم img  ، معني آن مثل img  نيست كه در آن img يك عدد حقيقي است.

معادله (1) را مي توان چنين خواند . حد img  وقتي  img  به سمت img  ميل ميكند بينهايت است . در اين مورد حد وجود ندارد . اما نماد img  رفتار مقادير تابع را وقتي img  به img  نزديك ميشود ، مشخص نمايد . به طريق مشابه ميتوانيم رفتار تابعي را كه مقادير آن به طور بيكران افزايش مي يابد را مشخص كنيم . براي اينكه به اين مطلب هدايت شويم ، تابع img  را كه بصورت زير تعريف ميشود در نظر ميگيريم

img

نمودار اين تابع در شكل زير رسم شده است .

img


مقادير تابع img  كه از img  بدست مي ايند قرينه تابع img  است كه از تابع img  بدست ميايد . پس وقتي img  چه از سمت راست و چه از سمت چپ   به 2 ميل كند img  بطور بيكران كاهش ميابد بنابراين مينويسيم :

img


تعريف 2: تابع img   به ازاي هر عدد واقع در بازه بازي مانند img  كه شامل img  مي باشد بجز احتمالا در خود img  تعريف شده باشد . وقتي img  به سمت img  ميل كند img   بطور بيكران كاهش مي يابد و مي نويسيم :

(2) img


هرگاه براي هرعدد img  يك img  وجود داشته باشد كه وقتي img
توجه : معادله (2) را ميتوان چنين خواند ، حد img  را وقتي img   به سمت img   ميل مي كند بينهايت منفي است . بازهم مشاهده ميكنيد كه حد وجود ندارد و نماد img   رفتار تابع را وقتي img  به img   نزديك مي شود نشان مي دهد . مي توان حد هاي يكطرفه اي را كه بينهايت باشد نيز درنظر بگيريم به وي‍‍ژه داريم

img


اگر img براي تمام اعداد در بازه بازي چون img  تعريف شده باشد و اگر براي هر img  يك img  وجود داشته باشد كه img به طريق مشابه مي توان حد هاي زير را هم تعريف نمود :

img


حال فرض كنيد img  تابعي است  كه به صورت زير تعريف مي شود :

(3) img


شكل زير نمودار اين تابع را نشان مي دهد:

img


با مراجعه به شكلهاي قبل تفاوت بين رفتار تابع رسم شده در شكل زير و توابع مربوط به دو شكل ديگر را مورد توجه قرار مي دهيم . مشاهده مي كنيد كه

img


يعني در مورد تابع 3 وقتي با مقادير كمتر از 1 به سمت 1 ميل ميكنند مقادير تابع بطور بيكران کاهش پيدا ميكند و وقتي با مقادير بيشتر از 1 به سمت 1 ميل ميكنند مقادير تابع بطور بيكران افزايش پيدا ميكند
قبل از آوردن چند مثال ، به دو قضيه حدي در مورد حدهاي بينهايت نيازمنديم

قضيه حدي 14 : اگر img  يك  عدد صحيح مثبت باشد ، انگاه

img


نمونه 1 : از قضيه حدي 14 img نتيجه مي شود كه

img


و از قضيه حدي 14 img نتيجه مي شود كه

img


قضيه حدي 15 : فرض كنيد img  يك عدد حقيقي دلخواه

img


و img يك عدد ثابت ناصفر باشد ، آنگاه
1 -  اگر img  و اگر از طريق مقادير مثبت img  ، img  ، داريم img
2 -  اگر img  و اگر از طريق مقادير منفي img , img  ، داريم img
3 -  اگر img  و اگر از طريق مقادير مثبت img ،img ، داريم img
4 -  اگر img  و اگر از طريق مقادير منفي img ، img ، داريم img
اگر بجاي img  قرار دهيم img  يا img  اين قضيه بازهم برقرار است .

نمونه 2

الف : براي محاسبه img در اينجا img  از طريق مقادير مثبت به صفر ميل ميكند ملاحظه ميكنيد كه img و img لذا اگر قضيه حدي 12-1  رابكار ببريم داريم

img


ب : براي محاسبه img در اينجا img  از طريق مقادير منفي به صفر ميل ميكند ملاحظه ميكنيد كه img و img لذا اگر قضيه حدي 12-2  رابكار ببريم داريم

img


ج : براي محاسبه img در اينجا img  از طريق مقادير مثبت به صفر ميل ميكند ملاحظه ميكنيد كه img و img لذا اگر قضيه حدي 12-3  رابكار ببريم داريم

img


د : براي محاسبه img در اينجا img  از طريق مقادير منفي به صفر ميل ميكند ملاحظه ميكنيد كه img و img  لذا اگر قضيه حدي 12-4  رابكار ببريم داريم

img


مثال 14  : مطلوب است :
الف :

img


ب :

img


حل :
الف :

img

به آساني ثابت ميشود حد صورت برابر 14 است . در اين معادله حد مخرج برابر صفر است و مخرج با مقادير مثبت به صفر ميل ميكند و بنا بر قضيه حدي 12-1  حد تابع برابر است با

img


(ب) :

img


در اين حالت حد مخرج صفر است و مخرج با مقادير منفي به 0 ميل ميكنيد بنابراين با توجه به قضيه حدي 12-3  داريم

img


مثال 15 : مطلوب است

img


حل :
داريم img بنابراين نتيجه ميگيريم img علاوه براين داريم img و img   از طريق مقادير منفي به صفر ميل ميكند . پس بنا به قضيه 12-4  حدي داريم :

img
img


يادآوري ميكنيم كه چون img  و img   عدد نيستند ؛ قضاياي حدي ، براي حدهاي بینهايت اعتبار ندارند . با اين وجود در مورد اين حدها ويژگيهاي زير برقرارند . اثبات آنها براي تمرين واگذار ميشوند .

قضيه 16 : اگر img  , img و c که عدد دلخواه باشد انگاه img اگر img  , img و c عدد دلخواه باشد انگاه

img

اگر بجای img     قرار دهیم img    یا   img      این قضیه همچنان معتبر است

نمونه 3 : چون  img       و   img   پس از قضیه های فوق    (i)   نتیجه می شود  که 

img


قضیه 17 : اگر img , img  و a یک عدد ثابت مخالف با 0  باشد , انگاه اگر

img


اگر

img


این قضیه برقرار است اگر بجای img   بنویسیم img   یا      img

قضیه 18 : اگر   img  , img   و  c  یک عدد ثابت مخالف با صفر باشد انگاه اگر

img


اگر

img


این قضیه همچنان برقرار است اگر به جای  img   بنویسیم img   یا      img .

تعریف 3: خط  img   را یک مجانب قائم نمودار img  مینامند هرگاه دست کم یکی از عبارتهای زیر درست شود باشد :
(I) اگر img

(II) اگر img

(III) اگر img

(IV) اگر img

مثال 16 : مجانب قائم نمودار تابع تعریف شده توسط معادله  img   را بیابید و نمودار img    را رسم کنید .
حل :

img


از تعریف نتیجه می شود که خط img   یک مجانب قائم نمودار img   است نمودار  img  در شکل زیر نشان داده شده است .


در تمرینهای زیر حد های خواسته شده را محاسبه کنید .

1.img
2.img
3.img
4.img
5.img
6.img


در تمرینات زیر مجانب نمودار تابع را بیابید و نمودار آن را رسم کنید .

1.img
2.img


تاریخ بروزرسانی
1399/12/21advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است