به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

مشتق / مشتق تابع افمشتق تابع تابع اف تابعی است که با علامت مشتق تابع اف نشان داده می شود و مقدار آن در هر عدد واقع در قلمرو تابع اف به صورت زیر نشان داده می شود.

مشتق تابع اف (1)به شرطی که حد فوق وجود داشته باشد. علامت دیگری که به جای مشتق تابع اف ایکس به کار برده می شود, مشتق اف اکس نسبت به اکس است که خوانده می شود مشتق اف اکس نسبت به اکس. اگر ایکس یک عدد خاصی از قلمرو تابع اف باشد, آنگاه داریم

مشتق تابع اف (2)به شرطی که حد فوق وجود داشته باشد. اگر فرمولهای (1) و (2) را با هم مقایسه کنیم, متوجه می شویم که ضریب زاویه خط مماس بر نمودار تابع وای برابر با اف ایکس در نقطه مختصات نقطه دقیقا برابر با مشتق تابعتابع در ایکس یک است.

مثال 1 : تابع مفروض است
(الف) مشتق تابع اف نسبت به ایکس را به دست اورید
(ب) نشان دهید مشتق تابع اف در نقطه صفر وجود ندارد حتی اگر در 0 پیوسته است. نمودار تابع تابع اف را رسم کنید.
حل:
(الف)

مشتق تابع اف در نقطه ایکس

مشتق تابع اف ایکس= مشتق تایع اف ایکس

صورت کسر فوق را برای به دست اوردن عامل مشترک دلتای ایکس در صورت و مخرج گویا می کنیم و خواهیم داشت.


مشتق تابع اف ایکس

مشتق تابع اف ایکس

مشتق تابع اف ایکس

(ب) مشتق تابع اف ایکس

نمودار

1. تمرین در تمرین های زیر, با استفاده از فرمول (1) ی این بخش, مشتق تایع اف ایکس را برای تابع داده شده محاسبه کنید


تمرین

تمرین

تمرین

تمرین

تمرین

تمرین
2.در تمرین های زیر, با استفاده از فرمول (2) ی این بخش, مشتق تایع اف ایکس را برای a داده شده محاسبه کنید


تمرین

تمرین

تمرین

تمرین3.در تمرین های زیر دی وای نسبت به ایکس را به دست آورید.

تمرین

تمرین

تمرین

تمرین

تاریخ بروزرسانی
1400/04/15advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است