به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

الگوریتم رمزنگاری نامتقارن RSA
الگوریتم RSA نام خود را از ابتدای نام ابداع کنندگان خود برگرفته است این الگوریتم از دو کلید عمومی و اختصاصی برای فرایند رمزنگاری استفاده می کند . از کلید عمومی برای رمزنگاری پیام و از کلید اختصاصی برای رمزگشایی پیام استفاده میشود. در این روش از سه الگوریتم به شرح زیر در فرایند رمزنگاری استفاده میشود:
- الگوریتم تولید کلید
- الگوریتم رمزنگاری
- الگوریتم رمزگشائی
برای رمز نگاری به روش RSA ابتدا به صورت زیر عمل میشود

مرحله اول تولید کلید: برای تولید کلید اقدامات زیر را انجام میدهیم
- دو عدد p و q را انتخاب میکنیم به گونه ای که نسبت به هم اول باشند
- مقادیر n و ø را بر اساس فرمول زیر محاسبه میکنیم
n = pq
ø= (p − 1)(q − 1)
- عدد تصادفی e را به گونه ای ایجاد کنید که شرایط زیر برقرار باشد.
1 > ø < e
gcd(e; ø) = 1
- از الگوریتم توسعه یافته اقلیدسی برای محاسبه d استفاده کنید به گونه ای که شرایط زیر برقرار باشد
1 > ø < d
ed≡1(mod ø)
- در این مرحله (n ,e) بعنوان کلید عمومی و d به عنوان کلید اختصاصی معرفی می شود.

الگوریتم رمزنگاری RSA : این الگوریتم پس از تولید کلید و برای رمزنگاری و رمزگشائی داده مورد استفاده قرار می گیرد جزئیات این الگوریتم به شرح زیر است.

رمزنگاری
- ابتدا کلید های عمومی (n ,e) طرف مقابل اخذ می شود
- پیام مورد نظر به اعداد بین صفر تا i-1 تبدیل می شود
- هر عدد بدست امده با فرمول c=(i^e) mod n رمزنگاری می شود
- مقدار c به عنوان پیام برای طرف مقابل ارسال می شود

رمزگشائی
پیام به کمک کلید اختصاصی m=(c^d) mod n رمزگشائی می شودتاریخ بروزرسانی 1399/10/11

advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است