به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

حمله به متون رمز شده

رمزنگاری و رمزگشائی پیام, خوشبینانه ترین حالتی است که میتوان در یک فرایند رمزنگاری درنظر گرفت. هر کدام از طرفین بر اساس الگوریتم و کلید مورد توافق عملیات مربوطه را انجام داده و ارسال و دریافت پیام به سهولت انجام می گیرد.
در شرایط واقعی می بایست عامل سومی را در نظر بگیریم که اطلاعی از الگوریتم رمزنگاری و کلید مورد توافق نداشته ولی براساس منافعی فردی و یا سازمانی سعی در گشودن پیام رمز شده دارد. دسترسی به محتوی پیام رمزشده توسط شخص ثالث , بدون در اختیار داشتن الگوریتم و کلید مورد توافق شکستن رمز نام دارد.
هر زبان بر اساس الفبای مورد استفاده و نحوه نوشتار متن, دارای خصوصیاتی است که گاهی این خصوصیات در پیام رمز شده هم مشاهده میشود. ازطرفی برخی از پیام های رمزشده به خاطر وجود روشهای ریاضی خاص از انتقال این خصوصیات جلوگیری میکند. بنابراین شکستن پیام رمز شده مستلزم انجام محاسبات لازم برای تحلیل و بررسی خصوصیات پیام رمز شده و یا استخراج اطلاعات لازم برای شکستن پیام می باشد.

جستجوی تمام کلید

نمونه ای ساده از تحلیل پیام رمز شده را میتوان تحلیل تمام کلید عنوان نمود. در تحلیل تمام کلید تمامی وضعیت های موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرض کنیم پیام اولیه قابل ارسال به زبان انگلیسی و دارای 26 حرف باشد و برای رمزنمودن بخواهیم از جابجائی حروف برای رمزنگاری استفاده کنیم تعداد کل ترکیبهایی را که برای جابجایی حروف میتوانیم مورد استفاده قرار دهیم به شرح زیر است
403291461126605635584000000=!26
در جستجوی تمام کلید در خوشبینانه ترین حالت در اولین جایگشت کلید مورد نظر بدست امده و در بدبینانه ترین حالت تمامی کلید های قابل تولید می باید مورد جستجو قرار بگیرند، بنابراین برای شکستن رمز یک پیام روش مناسب حمله می بایست درنظر گرفته شود.


تاریخ بروزرسانی 1399/03/10


advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است