به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

رمز نگاری به روش اسکیتال

الگوریتمهای رمزنگاری بر اساس زمان ابداع خود از روشهای متفاتی استفاده می نمودند الگوریتم رمز اسکیتال در گروه الگوریتم های جایگشتی مطرح می شود این الگوریتم تک حرفی بوده با جابجایی حروف بر اساس نوشتن متن بر روی یک قطعه چرم و تاباندن آن قطعه بر روی میله ای چوبی می باشد. با توجه به اینکه گشودن رمز این الگوریتم با توجه به ابزار های امروزی بسیار اسان بوده ولی در بازه زمانی خود نوعی پنهان کاری به شمار میرود. در نحوه عملیات رمز نگاری به روش اسکتیال را بر اساس پروتکل مربوطه بیان می شود.


پروتکل رمز نگاری اسکیتال


مرحله اول
ابتدا نواری از چرم یا کاغذ با عرض ثابت تهیه شده و بر روی میله ای چوبی دارای قطر ثابت پیچیده می شود.
مرحله دوم
متن مورد نظر برای رمز شدن بر روی کاغذ لوله شده از ابتدای لوله تا انتهای لوله نوشته می شود با رسیدن به انتهای لوله, لوله اندکی به بالا پیچانده شده و از ابتدای لوله نوشتن آغاز می شود .
مرحله سوم
پس از اتمام نوشتن متن, نوار پیچانده شده از دور لوله باز شده و به مقصد ارسال میشود. با گشودن نوار, متن نوشته شده قابلیت خواندن نخواهد داشت و دلیل آن جابجایی مکان حروف در طول نوار می باشد.
مرحله چهارم
نوار مورد نظر با پیک به مقصد ارسال میشود.
مرحله پنجم
نوار در مقصد بر روری لوله ای با همان قطر پیچانده شده و متن نوشته شده بر روی نوارخوانده می شود

باید دقت شود که قطر لوله در مبدا و مقصد یکسان باشد.


تاریخ بروزرسانی 1399/03/10


advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است