به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

>> مشتق >> مشتق توابع نمایی

مشتق توابع نمایی


درسنامه

تابع مشتق توابع نمایی به صورت زیر تعریف شده است
(1) مشتق توابع نمایی
تابع توانی نامیده می شود. در بخش آینده, برای حالتی که مشتق توابع نمایی عددی صحیح, مثبت یا منفی می باشد, فرمول زیر را برای مشتق این تابع به دست آوردیم
(2) مشتق توابع نمایی
اگر مشتق توابع نمایی انگاه مشتق توابع نمایی
قضیه 1: فرض کنید مشتق توابع نمایی و مشتق توابع نمایی چنان توابعی باشند که مشتق توابع نمایی , که در آن مشتق توابع نمایی عددی است, گویا و فرض کنید مشتق توابع نمایی موجود باشد, در اینصورت مشتق توابع نمایی
مثال 1: فرض کنید مشتق توابع نمایی, مشتق توابع نمایی را حساب کنید
حل:
مشتق توابع نمایی
مشتق توابع نمایی
مشتق توابع نمایی
مشتق توابع نمایی
مشتق توابع نماییتاریخ ایجاد 1397/09/18


نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است