به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

>>ریاضی عمومی >> قضاياي مربوط به حد توابع

قضاياي مربوط به حد توابع


درسنامه

براي محاسبه حد توابع بطور سرراست ، احتياج به چند قضيه داريم اثبات اين قضايا متكي به تعريف 1 – 4 است . اين قضايا و قضاياي ديگر مربوط به حد توابع كه در قسمت بعدي بيان مي شوند . قضاياي حدي نام دارند و هنگام ارائه با همين عنوان مشخص مي شوند .

قضيه حدي 1 : اگر img و img  عدد ثابتي باشند
img

قضيه حدي 2 : اگر img  عدد ثابتي باشد آنگاه براي هر عدد دلخواه img نتيجه ميشود :
img

قضيه حدي 3 :
img

قضيه حدي 4 :
img

قضيه حدي 5 :
img
قضيه حدي 6 : اگر
img
 براي هر عدد صحيح img  داريم :
img

قضيه حدي 7 :
img

قضيه حدي 8 : اگر
img
براي هر عدد صحيح img داريم :
img

مثال 1 :
img

مثال 2 :
img
img
img
img

مثال 3 : حد img  را بيابيد.
حل : با توجه به اينكه img   مخرج كسر صفر خواهد شد   براي رفع اين مشكل صورت راتجزيه ميكنيم
img
اگر img  اين كسر برار با img  است ( زيرا اگر img  باشد صورت و مخرج را ميتوان بر img  تقسيم كرد وقتي
img
 را محاسبه ميكنيم   مقادير نزديك img  به را درنظر ميگيريم  نه مساوي 3  را . پس تقسيم صورت و مخرج بر img  امكان پذير است و حل مساله بصورت زير خواهد بود :
img

مثال 4 : با توجه به تعريف حد تابع زير مقدار آن را بيابيد :
img
حل : وقتي
img  را محاسبه ميكنيم مقادير نزديك به 4 را درنظر ميگيريم و نه مقادير مساوي با 4 را پس داريم
img
در اين مثال
img
 در صورتي كه img
 بنابر اين
img
اين مثالي است از تابعي كه در img  ناپيوسته است . تعبير هندسي اين نكته اين است كه در نمودار تابع در نقطه img  يك شكستگي وجود دارد (مانند شكل زير ).
img
نمودار تابع متشكل است از نقطه منفرد img  و خط مستقيم به معادله img  كه نقطه img  از روي آن برداشته شده است .

قضيه  حدي  9 : اگر img  عددي بجز   باشد  آنگاه داريم
img

قضيه حدي  10 :
img
اگر img  زوج باشد و img  عدد دلخواه مثبتي باشد اگر img  فرد باشد و img  هر عدد دلخواه مي تواند باشد .


تاریخ بروزرسانی
1397/06/20


نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است