به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

>>معادلات دیفرانسیل >> حل معادلات ديفرانسيل با استفاده از عملگرها

حل معادلات ديفرانسيل با استفاده از عملگرها

معادله ديفرانسيل
img
عملگره را به صورت زير تعريف مي كنيم

img
D, را عملگر مشتق مي ناميم .بنابراين
img
را مي توانيم با استفاده از عملگر D بنويسيم به عبارت ديگر
img
براي مثال
img
مثال:
img
نكته:
img
مثال:جواب معادله ديفرانسيل زیر را بدست آوريد.
img
جواب عمومي عبارت است از .
img
حال جواب خصوصي را بدست مي آوريم.
img
مثال :
img
اگر معادله ديفرانسيل به صورت زیر باشد
img
آنگاه
img
مثال : معادله
img
اگر معادله ديفرانسيل به صورت
img
مثال:معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد.
img
حل : مي دانيم كه
img
در نتيجه
img
نكته : داشته باشيم
img
آنگاه
img
مثال :معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد
img
حل:
img
اگر
img
كه
img
جواب را با استفاده از قضيه قبلي بدست مي آوريم.
مثال :معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد .
img
حل :
img
در اينجا
img
تمرين معادلات زير را حل كنيد :
img


تاریخ بروزرسانی 1397/03/15


نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است